Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506031400/0099

Uzatvorená dňa 09.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí k stavbe "Skladovo-obchodný objekt Bratislava, Petržalka, Kopčianska", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností parc.č. 3084/15, 3084/17 a 3084/18 v k.ú.Petržalka. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.10.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 15.10.2014 | Počet zobrazení: 669
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.