Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505591400

Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505591400 uzatvorená dňa 09.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia elektrickej VN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Obytný súbor Boháčky, technická infraštruktúra", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Záhorská Bystrica ako parc. č. 3285/53 a 3867/29. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.10.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.10.2014 | Počet zobrazení: 824
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.