Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505741400

Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505741400 uzatvorená dňa 09.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia kanalizačnej, vodovodnej a elektrickej prípojky, ktoré sú súčasťou stavby "Sociálne zariadenie vodičov MHD DPB, a.s. - Prokofievova ul.", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3317, 3436, 3438, 3440, 3450/1 a 3459/20. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.10.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.10.2014 | Počet zobrazení: 845
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.