Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505331200/0099

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505331200/0099 zo dňa 22.12.2012, uzatvorený dňa 09. 10.2014, predmetom ktorého je vypustenie stavebného objektu SO 601 VN prípojka v rámci stavby "Obchodné centrum Kaufland Bratislava-Mlynská dolina" zo zmluvy a úprava s tým súvisiacej výšky predbežnej odplaty za zariadenie vecných bremien. Účinnosť Dodatku č.1: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.10.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 10.10.2014 | Počet zobrazení: 1868
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.