Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505651400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505651400/0099 uzatvorená dňa 09.10.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho položenia stavebného objektu SO 601 VN prípojka k stavbe "Obchodné centrum Kaufland Bratislava- Mlynská dolina" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves ako parc.č.2745/7, 3888/109 a 2675/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.10.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 10.10.2014 | Počet zobrazení: 768
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.