Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505421400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505421400/0099 uzatvorená dňa 03.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena pre elektrickú prípojku k stavbe "Bytový dom Vlárska", na na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností parc.č.19432 22306 v k.ú. Vinohrady. Účinnosť zmluvy. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené: 6.10.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.10.2014 | Počet zobrazení: 726
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.