Znalecký posudok číslo 80/2014 - ÚEOS Komercia, a.s.

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Nivy, pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 9380/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2, zapísaného na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
 

 
 
 

Aktualizácia: 2.10.2014 | Počet zobrazení: 2287
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.