Znalecký posudok číslo 77/2014 - ÚEOS Komercia, a.s.

Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra „C“ v k.ú. Karlova Ves, zapísaných na LV č. 46: parc. č. 3888/26 - vodné plochy vo výmere 88 m2, parc. č. 3888/34 - vodné plochy vo výmere 635 m2, parc. č. 3888/197 - vodné plochy vo výmere 12 m2,, parc. č. 3888/198 - vodné plochy vo výmere 7 m2, parc. č., 3888/207 - vodné plochy vo výmere 392 m2, parc. č. 3888/208 - vodné plochy vo výmere 35 m2, parc. č. 3888/34 - vodné plochy vo výmere 88 m2, parc. č. 3888/40 - zastavané plochu a nádvoria vo výmere 13 105 m2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, účel: prevod nehnuteľnosti.
 

 
 
 

Aktualizácia: 2.10.2014 | Počet zobrazení: 3044
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.