Znalecký posudok číslo 33/2014 - FINDEX s.r.o.

Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nebytového priestoru č. 12 - 801 v suteréne bytového domu s.č. 241 na Panskej ulici č. 4 v Bratislave, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a so spoluvlastníckym podielom k pozemku parcelné číslo 316/1 a 316/2, evidované na LV č. 6449, k.ú Staré Mesto, pre účel zamýšľaného predaja.
 

 
 
 

Aktualizácia: 26.9.2014 | Počet zobrazení: 2649
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.