Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505361400

Uzatvorená dňa 24.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO NN káblové vedenie, ktoré je súčasťou stavby "BA Líščie údolie - NNK", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves ako parc. č. 279/57, 535/25, 535/27, 536/1 a 536/4. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 25.09.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.9.2014 | Počet zobrazení: 822
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.