Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0533 14 00

Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0533 14 00. Predmetom tejto dohody je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „E“ v katastrálnom území Dúbravka, parc. č. 933 orná pôda o výmere 1153 m² a parc. č. 934 trvalé trávne porasty o výmere 63 m², ktoré sú evidované na liste vlastníctva č. 2180 v prospech podielových spoluvlastníkov: Jozef Komžík, spoluvlastnícky podiel ¼ , Marta Ducháčková, spoluvlastnícky podiel ½ a Ľubica Haluzová, spoluvlastnícky podiel ¼ . Uzatvorené dňa: 23.9.2014
Zverejnené dňa: 23.9.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 23.9.2014 | Počet zobrazení: 2459
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.