Znalecký posudok číslo 4/2014 - Ing. Vladimír Novák

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena – prechodu a prejazdu cez pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností, parcela č. 4508 – vinice a celkovej výmere 32 477 m2, nachádzajúcej sa mimo zastavaného územia obce, k. ú. Vinohrady, obec Bratislava - mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III, list vlastníctva č. 3610 a to v diele č.1 vo výmere 166 m2 podľa GP č. 609/2013, vyhotoveného spoločnosťou GEOMAP, s.r.o., úradne overeného dňa 21.3.2014 pod č. 563/14.
 

 
 
 

Aktualizácia: 23.9.2014 | Počet zobrazení: 2231
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.