Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505481400

Uzatvorená dňa 18.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO-07 NN prípojky, SO-08 Vonkajšie 1 kV káblové rozvody, ktoré sú súčasťou stavby "Bytový dom s polyfunkciou Kazanská - Kvetinárska ulica, Bratislava", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Podunajské Biskupice ako parc. č. 286/4, 286/5 a 286/12. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.09.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.9.2014 | Počet zobrazení: 1325
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.