Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505441400/0099

Uzatvorená dňa 12.09.2014 pre účely budúceho zriadenia inžinierskych sietí - prípojky vodovodu a prípojky plynu pre rodinný dom na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto parc.č. 1064/1 zapísané na LV č.1656. Účinnosť zmluvy . dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 17.09.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 17.9.2014 | Počet zobrazení: 782
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.