Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502941200/0099

Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502941200/0099 uzatvorený dňa 11.09.2014. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12.09.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 12.9.2014 | Počet zobrazení: 795
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.