Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505341400

Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505341400 uzatvorená dňa 11.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu IO 04 Prípojky plynu, ktorý je súčasťou stavby "Bratislava, Nemocnica sv. Michala a.s. - Cintorínska ulica", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Staré Mesto ako parc. č. 8663/18. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12.09.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 12.9.2014 | Počet zobrazení: 836
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.