Zámer na krátkodobý prenájom priestorov - ZŠ Ondreja Nepelu

Zverejnenie zámeru schváliť krátkodobý nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
pre Slovenský krasokorčuliarsky zväz, Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, IČO 31805540, na Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní 2016
 

 
 
Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer schváliť krátkodobý nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Slovenský krasokorčuliarsky zväz, Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, IČO 31805540, na Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní 2016 na dobu od 22. januára 2016 do 1. februára 2016, za nájomné 59 890,00 Eur.
 

Aktualizácia: 10.9.2014 | Počet zobrazení: 3473
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.