Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505221400/0099

Uzatvorená dňa 02.09.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho položenia prípojok vody, kanalizácie, plynu a elektriny k stavbe "Polyfunkčný bytový dom na ul. Nad lúčkami", k.ú. Karlova Ves v Bratislave na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves ako parc.č.1674/70, 1674/154, 1674/157 a 1674/83.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 09.09.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 9.9.2014 | Počet zobrazení: 811
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.