Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505201400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505201400/0099 uzatvorená dňa 05.09.2014 pre účely budúceho zriadenia energetického distribučného vedenia v rámci stavby "BA 22kV Čulenova -VNK, ulica Bottova - Chalupkova" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto parc.č. 21293/18, zapísané na LV č.1656. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim dňom zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.9.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.9.2014 | Počet zobrazení: 736
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.