Zmluva o budúcej zmluve ozriadneí vecného bremena č. 286505141400/0099

Zmluva o budúcej zmluve ozriadneí vecného bremena č. 286505141400/0099 uzatvorená dňa 05.09.2014 pre účely budúceho zriadenia elektro prípojky k stavbe" BA, Drobného, ME Inspection, VNK, TS,NNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka ako parc.č. 3295 napísané na LV č. 847. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.9.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.9.2014 | Počet zobrazení: 707
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.