Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505161400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505161400/0099 uzatvorená dňa 05.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Vodovodná prípojka, Vajnory, Rybničná ul.", na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory ako parc. č. 4214. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.9.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.9.2014 | Počet zobrazení: 729
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.