Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504651400

Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504651400 uzatvorená dňa 05.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 10 Kábelový rozvod VN 22 kV, ktorý je súčasťou stavby "Polyfunkčné centrum Panónska cesta", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3661/9 a 3662/12. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.9.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.9.2014 | Počet zobrazení: 785
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.