Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505231400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505231400/0099 uzatvorená dňa 02.09.2014 pre účely budúceho zriadenia prípojky plynu k stavbe "Montážno-prevádzkový areál Sylex II.etapa" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností, parc.č. 1497/54 a 1497/132 zapísaných na liste vlastníctva č.1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 5.9.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 5.9.2014 | Počet zobrazení: 724
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.