Zámenná zmluva č. 038804231400

Zámenná zmluva č. 038804231400, ktorej predmetom je zámena pozemku registra „C" katastra nehnuteľnosti parc. č. 807 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 276 m2 k. u. Čunovo, zapísaného na LV č. 2 za pozemok registra „C" katastra nehnuteľnosti parc. č. 691/4 - ostatne plochy o výmere 259 m2, k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 1136. Uzatvorené dňa: 22.7.2014
Zverejnené dňa: 4.9.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 4.9.2014 | Počet zobrazení: 3675
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.