Znalecký posudok číslo 9/2014 - Ing.arch. Dagmar Jurovatá

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena – práva prechodu a prejazdu cez novovytvorené pozemky parcelné číslo 19239/16,17,18,19,20,21 a 19243/127,128,129, v katastrálnom území Vinohrady, mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III, evidované na liste vlastníctva č. 6747 podľa geometrického plánu č. 19/2014.
 

 
 
 

Aktualizácia: 4.9.2014 | Počet zobrazení: 2396
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.