Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505171400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505171400/0099 uzatvorená dňa 02.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 104 Prípojka plynu STL, ktorá je súčasťou stavby "Polyfunkčný súbor WEST PARK I, Záhorská Bystrica", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Záhorská Bystrica ako parc. č. 894/1, 2680/7 a 2677. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 3.9.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 3.9.2014 | Počet zobrazení: 745
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.