Znalecký posudok číslo 70/2014 - ÚEOS Komercia, a.s.

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností k predaju v k.ú. Nové Mesto parc.č. 11921/67 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 (ev. list č. 2578), parc.č. 11921/68 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 91 m2 (ev. list č. 4633) a parc.č. 11921/70 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 55 m2 (ev. list č. 6) vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
 

 
 
 

Aktualizácia: 2.9.2014 | Počet zobrazení: 4272
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.