Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505151400/0099

Uzatvorená dňa 26.08.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho položenia prípojky NN k stavbe "Prístavba a nadstavba rodinného domu" v Bratislave na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady ako parc.č.21663/6, 6010/8 a 6004/12.Učinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnenéí dňa: 28.08.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 28.8.2014 | Počet zobrazení: 771
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.