Zmluva o usporiadaní dvojitého vlastníckeho práva č. 248805021400

Zmluva o usporiadaní dvojitého vlastníckeho práva č. 248805021400, ktorou sa uznáva výlučné vlastnícke právo Hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku registra "C" KN parc. č. 5105/441 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 633 m2, k. ú. Petržalka, LV č. 1748. Uzatvorené dňa: 25.8.2014
Zverejnené dňa: 26.8.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 26.8.2014 | Počet zobrazení: 2857
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.