Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504601400

Uzatvorená dňa 25.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov E 04 Pripojovací plynovod, E 05 Vodovodná prípojka, E 06 Kanalizačná prípojka a E 07 Kábelová prípojka NN, ktoré sú súčasťou stavby "Rodinný dvojdom s občianskou vybavenosťou", na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21601/1.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 26.08.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 26.8.2014 | Počet zobrazení: 888
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.