Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505131400

Uzatvorená dňa 25.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia elektrickej prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Novostavba rodinného domu", na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21532.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.08.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 26.8.2014 | Počet zobrazení: 1236
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.