Dohoda o splnomocnení č. 248804931400

Dohoda o splnomocnení č. 248804931400 na podanie žiadosti na vydanie povolenia o odstránení stavieb na LV č. 1748, k.ú. Petržalka podľa § 88 ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, na zastupovanie v rámci správneho konania, týkajúceho sa odstránenia dotknutých stavieb a na odstránenie samotných dotknutých stavieb na vlastné náklady na základe zabezpečeného búracieho povolania v lehote najneskôr do 1 roka odo dňa vydania právoplatného povolania na odstránenie dotknutých stavieb. Uzatvorené dňa: 25.8.2014
Zverejnené dňa: 26.8.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 26.8.2014 | Počet zobrazení: 2929
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.