Znalecký posudok číslo 6/2014 - Ing. Vladimír Novák

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra "C" katastra nehnuteľností parc. š. 855/6 - ostatné plochy o výmere 212 m2, zapísaného na LV Č. 2042 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
 

 
 
 

Aktualizácia: 26.8.2014 | Počet zobrazení: 811
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.