Znalecký posudok číslo 5/2014 - Ing. Vladimír Novák

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Jarovce, pozemkov registra "C" katastra nehnutel'ností, parc. č. 787/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2, parc. č. 788 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 187 m2, parc. č. 789 - záhrady o výmere 140 m2 a parc. č. 790 - záhrady o výmere 94 m2, ktoré vznikli z časti pozemku registra "E" parc. č. 115/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 33493 m2, zapísaného na LV č. 1237 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
 

 
 
 

Aktualizácia: 26.8.2014 | Počet zobrazení: 849
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.