Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504371400

Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504371400 uzatvorená dňa 01.08.2014 pre účely uloženia a prevádzku stavebného objektu NN prípojka k stavbe "Bytový dom Hraničná" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy parc.č. 15450/5 zapísanej na liste vlastníctva č.1. Účinnosť zmluvy. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.08.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 20.8.2014 | Počet zobrazení: 1115
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.