Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504521400

Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504521400 uzatvorená dňa 01.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena, zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy VN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "BA, Prievozská ul., VNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 21818/1 zapísanej na LV č.797 a v k.ú. Ružinov ako parc.č.21818/2 zapísanej na LV č.326. Účinnosť zmluvy dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.08.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 20.8.2014 | Počet zobrazení: 1146
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.