Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504511400

Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504511400 uzatvorená dňa 01.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA Staré grunty, NNK, 2xNNK vývod z TS" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves parc.č.2986/2, zapísanej na LV č.46. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.08.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 20.8.2014 | Počet zobrazení: 1284
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.