Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 28-88-0495-14-00/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 28-88-0495-14-00/0099, týkajúca sa umiestnenia a realizácie plynárenského zariadenia - SO P 10 prekládka STL plynovodu DN 200 na Žižkovej ulici, ktorá je súčasťou stavby "Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava - preložky inžinierskych sietí". Uzatvorená dňa:14.8.2014
Zverejnené dňa: 15.8.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 15.8.2014 | Počet zobrazení: 1124
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.