Znalecký posudok číslo 28/2014 - Ing. Iveta Engelmanová

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: viacúčelovej budovy s.č. 9767 postavenej na pozemkoch parc. KN „C“ č. 17353/2 a 17353/8, k.ú. Rača, obec: BA-m.č. Rača, okres: Bratislava III (na ul. J. Hagaru č. 7, v Bratislave), evidovanej na liste vlastníctva č. 1628, k.ú. Rača; pozemky parc. KN „C“ č. 17353/1 a 17353/2, k.ú. Rača, nachádzajúcich sa pri ul. J. Hagaru, obec: BA- m.č. Rača, okres: Bratislava III, evidované na liste vlastníctva č. 1628, k.ú. Rača; pozemky parc. KN „C“ č. 17353/7 a 17353/8, k.ú. Rača, nachádzajúcich sa pri ul. J. Hagaru, obec: BA- m.č. Rača, okres: Bratislava III, evidované na liste vlastníctva č. 10070, k.ú. Rača; pozemok parc. KN „C“ č. 17342/203, k.ú. Rača, nachádzajúci sa pri ul. J. Hagaru, obec: BA- m.č. Rača, okres: Bratislava III, evidovaný na liste vlastníctva č. 9955, k.ú. Rača pre účel zamýšľanej zámeny nehnuteľností
 

 
 
 

Aktualizácia: 14.8.2014 | Počet zobrazení: 958
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.