Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0438 14 00

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0438 14 00. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť uloženie a prevádzku inžinierskych sietí cez časť pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Dúbravka, LV č. 1, parc. č. 31/7 – ostatné plochy o výmere 816 m² podľa GP č. 02/14. Uzatvorené dňa: 11.8.2014
Zverejnené dňa: 12.8.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 12.8.2014 | Počet zobrazení: 1043
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.