Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena v prospech hlavného mesta SR Bratislavy k novovytvorenému pozemku registra "C", parc. č.5206/41 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1443 m2 k.ú. Petržalka, ktorý vznikol podľa GP č. 6/2014 zo dňa 15.5.2014. Uzatvorená dňa: 4.8.2014
Zverejnené dňa: 5.8.2014
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 5.8.2014 | Počet zobrazení: 892
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.