Zámenná zmluva č. 03 88 0410 14 00

Zámenná zmluva č. 03 88 0410 14 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ v k. ú. Dúbravka pozemku parc. č. 213/26 – trvalé trávne porasty o výmere 48 m2 za pozemky parc. č. 213/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m² a parc. č. 213/28 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m² vytvorené GP č. 42/2013. Uzatvorené dňa: 4.8.2014
Zverejnené dňa: 5.8.2014
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 5.8.2014 | Počet zobrazení: 3264
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.