Znalecký posudok číslo 67/2014 - ÚEOS-Komercia, s.r.o.

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Petržalka, pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 970 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 160 m2, zapísaného na LV č. 1748 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 4.8.2014 | Počet zobrazení: 888
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.