Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504631400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504631400/0099 uzatvorená dňa 01.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a elektrickej prípojky, ktoré sú súčasťou stavby "Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami, Bratislava, Učiteľská ul.", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Podunajské Biskupice ako parc. č. 545. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 1.8.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 1.8.2014 | Počet zobrazení: 1098
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.