Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií Pri starom letisku a Rybničná ulica č. 246504461400

Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií Pri starom letisku a Rybničná ulica č. 246504461400 uzatvorená dňa 25.07.2014 pre účel stavby "Nákupné centrum Vajnoria", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory. Účinnosť dohody: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 30.7.2014 | Počet zobrazení: 3009
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.