Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504281400

Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504281400 uzatvorená dňa 29.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia NN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Rodinný dom, Bratislava - Lamač", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Lamač ako parc. č. 2555/250. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.07.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 30.7.2014 | Počet zobrazení: 1185
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.