Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504621400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504621400/0099 uzatvorená dňa 29.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky, ktoré sú súčasťou stavby "Autoservis Panónska ulica, Bratislava - Petržalka", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 2472/1, 2522/1, 2532/2 a 2534/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.07.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 30.7.2014 | Počet zobrazení: 1071
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.