Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286502821400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286502821400/0099 uzatvorená dňa 29.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia VN káblového vedenia, ktoré je súčasťou stavby "Prekládka VN na ulici Pri mlyne v Bratislave", na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory ako parc. č. 2539/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.07.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 30.7.2014 | Počet zobrazení: 1012
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.