Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504271400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504271400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely budúceho zriadenia vecnho bremena týkajúceho sa káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA Jenegeš, TS 1-27, VNK, NNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Podunajské Biskupice, parc.č.6054/1 zapísané na liste vlastníctva č.2214, parc.č. 3142 a 2958/9 nemajú založený list vlastníctva. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.7.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.7.2014 | Počet zobrazení: 982
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.