Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504301400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504301400/0099 uzatvorená dňa 25.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia elektrickej NN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Elektrická prípojka NN pre tri skladové priestory na Kopčianskej ulici p.č. 3083/21 Bratislava - Petržalka", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3084/5, 3084/12, 3084/13 a 5819. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 28.07.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 28.7.2014 | Počet zobrazení: 964
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.